Palvelun ehdot

Virtuaalikuoro.com on sivusto, joka jakaa paikasta ja ajasta riippumattoman yhteismusisoinnin ilosanomaa. Sivusto toimii eräänlaisena hakemistona edustamilleen julkaisuille.

Virtuaalikuoro.comissa olevat videot

Sivustolle linkitetyt videot on julkaistu toisessa videopalvelussa ja upotettu sieltä virtuaalikuoro.com sivustolle. Videot toistetaan aina sen palvelun nimissä, josta video on upotettuna virtuaalikuoro.comiin. Virtuaalikuoro.com ei omista videoita tai oikeuksia niihin. Virtuaalikuoro.com ei myöskään saa tuloja videoiden toistosta tai niiden yhteydessä näytettävistä mainoksista.

Kuka voi linkittää videon sivustolle?

Kuka tahansa voi ehdottaa muualla julkaistua videota upotettavaksi sivustolle. Videot tarkastetaan ennen niiden aktivoimista sivustolla. Tarkastuksessa katsotaan, että video täyttää virtuaalikokoonpanon tunnusmerkistön ja on kaikin puolin sovelias ja yleisen hyvän tavan mukainen. Videon ulkopuoliseen videopalveluun ladannut henkilö tai yhteisö vastaa yksin siitä, että videolla on oikeus olla julkisessa jakelussa.

Videon upotuksen poistaminen palvelusta

Videon tekijällä tai videolla esiintyvän immateriaalioikeuksin suojatun materiaalin omistajalla on oikeus pyytää videon linkityksen purkamista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen virtuaalikuoro@aventur.fi. Videon poistaminen Virtuaalikuoro.com sivustolta ei poista sitä ulkopuolisesta videopalvelusta, josta se oli upotettuna sivustolle.

Korvaukset videoiden katselusta

Virtuaalikuoro.com ei maksa korvauksia videoiden katseluista. Mikäli olet oikeutettu saamaan korvausta videosta muuta kautta, esimerkiksi katselukertojen perusteella, maksetaan nämä korvaukset normaalisti, sillä videot toistetaan sivustolla tämän ulkopuolisen videopalvelun kautta. Virtuaalikuoro.com ei myöskään peri korvausta videon jakamisesta sivustolla.

Mitä videoita voi linkittää?

Toistaiseksi Virtuaalikuoro.comiin voi upottaa ainoastaan YouTube- ja Facebook-palveluissa olevia videoita. Videon palveluun ladanneella tulee olla lupa julkaista video sekä sen sisältämää, mahdollisesti tekijänoikeuksin suojattua materiaalia. Virtuaalikuoro.com ei vastaa siitä, onko videon internettiin ladanneella henkilöllä on ollut lupa levittää videota ja sen sisältämää materiaalia.

Lisätty video voidaan jättää julkaisematta tai se voidaan poistaa sivustolta ilman erillistä ilmoitusta.

Uusimmat

Viimeisimmät Virtuaalikuoro.com -palveluun ladatut muiden virtuaalikokoonpanojen videot

Luotan pohjoiseen maahan - Savukosken kuoro

Shallow - Kipinät

Döpt i Kyro älv - Svenskfinlands största virtualkör